GK og Webstep skal utvikle nye og innovative løsninger for å høste verdier av tekniske data fra drift av bygg. Foto: GK

GK signerer partnerskapsavtale med Webstep

GK Inneklima og Webstep går sammen om å utvikle nye løsninger for å bruke tekniske data fra drift av bygg.

Det skriver GK i en pressemelding tirsdag.

GK Inneklima AS og Webstep AS har inngått et formelt partnerskap med mål om å utvikle og tilby nye løsninger for å automatisere bygg, samle flere datastrømmer, samt åpne opp for at datastrømmene kan snakke sammen.

– Aktører i bygg og anlegg og innenfor eiendomsbransjen etterspør i stadig større grad skybaserte toppsystemer for smartere teknisk drift som kan integrere data fra eksisterende eller nye tekniske anlegg. Gjennom samarbeidet med Webstep ønsker vi å finne felles innovasjonsprosjekter hvor vi kan tilføre ekstra kundeverdi, sier divisjonsdirektør for byggautomasjon i GK, Per Arve Ekle, i pressemeldingen.

Webstep skal utvikle løsninger som samler inn og analyserer data fra ulike byggsystem, sensorer og fagsystem. Målet er at løsningene skal gi bedre innsikt og beslutningsgrunnlag til byggenæringen, samt bygg som forenkler hverdagen til de som bruker det.

– Bygningene må bli smartere! Avtalen med GK vil sikre at byggene snakker sammen og kan gi ulike brukergrupper den informasjonen de trenger, sier Ken Roar Riis, avdelingsdirektør i Webstep.

GK og Webstep er, ifølge pressemeldingen, allerede i gang med å utvikle en plattform for å styre og overvåke totalt 1,2 millioner kvadratmeter i kommunale bygg i Bergen. Systemet støttes av kunstig intelligens, og vil, ifølge GK og Webstep, forbedre, forenkle og prioritere informasjon knyttet til driften av Bergen kommunes bygg. Innovasjonsprosjektets visjon er at byggene selv skal komme med forslag til forbedringer, si ifra når de trenger vedlikehold og sende ut riktig informasjon til ulike brukergrupper.

Gjennom partnerskapsavtalen skal Webstep og GK tilby en byggstyringsløsning som tilgjengeliggjør data fra alle relaterte systemer. Dette inkluderer systemer for drift, virksomhetsstyring, forvaltning, drift og vedlikehold, samt løsninger for utveksling av data med BIM. Det vil også være muligheter for integrasjon med andre brukerapplikasjoner og tredjeparts systemer som, for eksempel, vær, strømpriser, bildelingstjenester, taxi, flybuss, tog og lignende, skriver GK.