Kim Robert Lisø. Foto: GK
Kim Robert Lisø. Foto: GK

GK positive tross svakere kvartal

Både omsetningen og resultatet til GK Gruppen faller i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, men ledelsen tror selskapet er rigget for vekst fremover.

GK Gruppen hadde i tredje kvartal driftsinntekter på 1.299 millioner kroner, sammenliknet med 1.495 millioner kroner tredje kvartal 2020. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 12 millioner kroner, sammenlignet med 38 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Resultat før skatt ble 2 millioner kroner mot 24 millioner kroner i samme kvartal i fjor, opplyser de i en pressemelding.

Akkumulert per tredje kvartal utgjør driftsinntektene i konsernet 4.205 millioner kroner, mot 4.690 millioner kroner i 2020. Resultat før avskrivninger etter tredje kvartal 2021 er på 65 millioner kroner, mot 125 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt er 30 millioner kroner, mot 70 millioner kroner i fjor. Det er gjennomført større forbedrings- og omorganiseringsprosjekter gjennom 2021.

— Med ny strategi rigger vi oss for det grønne skiftet og videre vekst. Omstruktureringsprosessene i den norske og svenske virksomheten belaster regnskapet, men den underliggende driften er god og jeg er trygg på at de endringene vi gjør vil skape et solid fundament for økt lønnsomhet og videre vekst fremover, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i meldingen.

— Vi ser en positiv trend for investeringer i bygg i 2022, både innen nybygg, men ikke minst innen rehabilitering og oppgraderinger av eksisterende bygg. Markedsforholdene i både Sverige, Danmark og Norge er normaliserte etter pandemien og vi vinner mange store prosjekter som viser at kundene har tillit til at GKs leveranser skaper verdi for de som ønsker fremtidsrettede og grønne bygg. Vi ser at vår kompetanse og erfaring er etterspurt i store, komplekse prosjekter, der dokumenterbare resultater knyttet til kvalitet, energieffektivisering og bærekraftige bygg er viktig, legger han til.

I følge GK er ordreinngangen så langt i 2021 er samlet sett god, og ordrereserven for konsernet er per tredje kvartal 2,87 milliarder kroner, drøyt 3 prosent mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Driftsinntektene i GKs norske virksomhet er per tredje kvartal 2.744 millioner kroner sammenlignet med 2.898 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er 72 millioner kroner mot 85 millioner kroner per tredje kvartal i fjor. Korrigert for restruktureringskostnader er reell resultatforbedring solid.

— Vi følger planen og leverer bedre underliggende drift i tråd med vårt strategisk valg om lønnsomhet foran topplinjevekst. Ordrereserven for entreprisevirksomheten holder seg stabil på drøye 2 milliarder kroner. Vi ser en høyere aktivitet på eksisterende bygg, dette er også en forventning til utviklingen i markedene framover– ikke minst en forutsetning for virkelig å få fart på reduksjon av klimaavtrykket fra AS Norge sier administrerende direktør Rune Hardersen i GK Norge i samme melding.

1. september gikk GK Norge fra en organisering med tre fagselskaper over til en operasjonell struktur med tre tverrfaglige divisjoner - entreprise, service samt byggteknologi og utvikling.

— Reorganiseringen går etter planen, og jeg er imponert over endrings- og stå på-viljen i GK. Vi har gjennomført den største endringen i selskapets historie gjennom en periode med pandemi, samtidig som vi har evnet å holde stø kurs på resultatforbedringen. I neste fase endrer vi også den juridiske strukturen i selskapet. GK Inneklima og GK Nord-Trøndelag fusjoneres inn i GK Norge AS fra nyttår, mens GK Rør og GK Elektro innfusjoneres våren 2022. Fra da av vil vi virkelig være ett GK i Norge og kan legge fullt trykk på videreutvikling av posisjonen vår i det norske markedet – lønnsom vekst, styrket tverrfaglighet og bedre utnyttelse av vår samlede kompetanse vil stå høyt på agendaen. Vi har definitivt store ambisjoner om å bli en enda bedre partner og rådgiver for våre beste kunder fra tidligfase, ikke minst skal vi være en pådriver for bærekraftige tekniske løsninger og drift, sier Hardersen.

I Sverige har det i 2021 vært jobbet med omstillingstiltak som begynner å få effekt. Det er betydelige restruktureringskostnader og justeringer i den svenske virksomheten. Underliggende resultat fra drift i ventilasjonsvirksomheten stabiliseres i tredje kvartal. Med utsikter til gode markedsforhold i 2022, flere større kontrakter vunnet og en tilfredsstillende ordrereserve, er fremtidsutsiktene gode, skriver de.