Illustrasjon: Sweco/3RW

GK leverer til underjordisk Bybane-holdeplass

Bybanen Utbygging har tildelt GK oppdraget med tekniske installasjoner for den underjordiske holdeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass sykehus i Bergen.

Kontrakten er verdt 73 millioner kroner og omfatter ventilasjon, elektro, rør og automasjonsleveranser, skriver GK i en pressemelding.

- Vi gleder oss til å jobbe med Bybanen Utbygging i dette krevende oppdraget, og til å bidra til en bærekraftig, grønn infrastruktur i Bergen. Haukeland Holdeplass er et prosjekt som passer meget godt inn i GKs posisjon som et klimaforbilde og som en bransjeleder på bærekraft, sier Geir Bruun Distriktssjef i GK i Bergen i meldingen.

Haukeland holdeplass skal gjøre kollektivreisen attraktiv for 7.000 reisende som vil benytte den daglig. Prosjektet omfatter bygging av et stasjonsområde 30 meter under bakken med underjordiske transportveger som knytter holdeplassen til de to sykehusene i området.

I publikumsarealene vektlegges estetikk, effektiv publikumstransport, god belysning og akustiske tiltak som absorberer støy. Holdeplassen vil holde en konstant temperatur på åtte grader hele året.

- Det er utrolig spennende at vi i GK får bidra med nesten alle våre forskjellige fag. Vår lange erfaring med tverrfaglige leveranser kommer til å være et svært godt utgangspunkt for å lykkes, forklarer Bruun.

Beregnet byggetid er to år, og holdeplassen skal stå ferdig sommeren 2022.