Foran fra venstre: prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR og daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg. Bak fra venstre: Kontraktsrådgiver Kari Falch Rygg, prosjektleder Marit Lembach-Beylegaard og Stein Morten Lieng, byggeleder underbygning. Alle fra Bane Nor.

Foran fra venstre: prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR og daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg. Bak fra venstre: Kontraktsrådgiver Kari Falch Rygg, prosjektleder Marit Lembach-Beylegaard og Stein Morten Lieng, byggeleder underbygning. Alle fra Bane Nor.

Foto: Bane Nor.

Gjermundshaug Anlegg utfører forberedende arbeider for Bane Nor

Bane Nor har signert kontrakt med Gjermundshaug Anlegg om å utføre de forberedende arbeidene på Stange i forkant av dobbeltsporutbyggingen i Innlandet. Arbeidene utføres i perioden mai til november 2022 og kontrakten har en verdi på cirka 85 millioner kroner.

– Vi ser frem til å komme i gang med denne forberedende entreprisen, som skal danne et godt grunnlag for en mer smidig og kostnadseffektiv gjennomføring av de store kontraktene senere i prosjektet. Det er mye som skal skje på kort tid, og vi mener at vi har fått med et solid firma som har god kompetanse på denne typen arbeid, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane Nor, i en pressemelding.

Forarbeidene som Gjermundshaug Anlegg AS skal utføre omfatter etablering av cirka 350 meter med fundament for nytt dobbeltspor. I tillegg skal dagens jernbanetekniske anlegg fjernes og reetableres. Dette inkluderer også signalanlegg på samme strekning, opplyser Bane Nor.

Prosjektet omfatter i tillegg bygging av midlertidig anleggsadkomst og -avkjøring fra fylkesveien ved Guåker. Ved Fokholgutua blir det satt opp en midlertidig anleggskulvert under dagens Dovrebane.

Øst for dagens jernbanestasjon skal det bygges anleggsvei, gang- og sykkelvei og en midlertidig pendlerparkering. Prosjektet omfatter også VA-grøfter, banedrenering og varerør for vann, skriver Bane Nor i meldingen.

Kontrakten har en verdi på i underkant 85 millioner kroner. Hovedvekten av anleggsarbeidet vil foregå under den togfrie perioden fra begynnelsen av august til begynnelsen av september i år, opplyser byggherren.

– Prosjektet passer Gjermundshaug Anlegg veldig godt da vi har bygget opp kompetanse og erfaring for å gjennomføre denne typen oppdrag gjennom flere års samarbeid med Bane Nor. Å få være med på forberedende arbeider til den kommende dobbeltsporutbyggingen sør for Hamar er veldig spennende, sier Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg

Arbeidene skal være ferdigstilt innen november 2022 og er ifølge Bane Nor et viktig bidrag for prosjektets gjennomføring innenfor budsjettet og til fastsatt tid.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange vil gi de reisende mellom Hamar og Oslo flere avganger og kortere reisetid samt bedre kapasitet for godstog, skriver Bane Nor.