Byggearbeidene til nytt sykehus i Drammen er i full gang på det gamle industriområdet på Brakerøya. I prosjektet gjenbrukes skrapstål som er smeltet om og omdannet til armeringsstål. Illustrasjon: LINK
Byggearbeidene til nytt sykehus i Drammen er i full gang på det gamle industriområdet på Brakerøya. I prosjektet gjenbrukes skrapstål som er smeltet om og omdannet til armeringsstål. Illustrasjon: LINK

Gjenbruker skrapjern på nytt sykehus i Drammen

Det nye sykehuset i Drammen bygges på et gammelt industriområde på Brakerøya. Skrapjern fra et rivningsprosjekt på byggetomta smeltes om og får nytt liv i det nye sykehusbygget.