Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Gjeldsveksten avtok i april

Veksten i husholdningenes samlede gjeld de siste tolv månedene bremset opp til 6,5 prosent i april

Oppbremsingen var riktignok liten. Gjeldsveksten i husholdningene gikk ned fra 6,7 til 6,5 prosent, viser de siste kredittallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tolvmånedersveksten i publikums samlede gjeld falt fra 5,2 til 5,1 prosent, ifølge kredittindikatoren K2.

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5.240 milliarder kroner ved utgangen av april. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.125 milliarder kroner på samme tidspunkt.

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent – 4.198 milliarder kroner – utlån fra banker og kredittforetak. Tolvmånedersveksten i utlån herfra gikk ned fra 5,3 til 5,2 prosent i april.