– Gips er funky

Hos Norgips kan du både møte veggen og et kor av musikalske gipshoder.