Den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen brast og store vannmasser beveget seg nedover Langevatnet og ned mot Eidsvåg og sjøen. Rundt 130 beboere ble evakuert fra husene sine i forbindelse med hendelsen i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gebyr til Bergen kommune og Multiconsult etter dambrudd

Bergen kommune og Multiconsult ASA er ilagt overtredelsesgebyrer på henholdsvis to millioner og 800.000 kroner fra NVE etter dambruddet i Munkebotsvatn i 2018. Entreprenøren Donar er ikke ilagt gebyr.

Seksjonssjef Lars Grøttå i NVE. Foto: NVE

Dambruddet førte til at det rant ut omtrent 70.000 kubikkmeter med vann i løpet av 30 minutter. Det resulterte i evakuering av rundt 40 bolighus, skader i vassdraget nedenfor og stenging av E39, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

– Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde i dette tilfellet ansvaret for dambruddet som oppsto og er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på henholdsvis 2 millioner og 800.000 kroner, sier seksjonsjef Lars Grøttå i NVEs damtilsyn i en kommentar.

Entreprenør fikk ikke gebyr

NVE har valgt å ikke gi entreprenøren Donar overtredelsesgebyr, selv om det var varslet.

Dette fordi NVE mener ansvaret for hendelsen må legges på de som gjennom sin rolle i planlegging av byggearbeidet hadde ansvaret for å forhindre dambruddet.

Peker på flere mangler

NVE mener Bergen kommune og Multiconsult ASA har overtrådt vassdragslovgivningen ved å ikke ha sørget for at fangdammen var laget slik at vann kunne ledes forbi dammen.

– Det gjorde at vannet rant over toppen av dammen, noe den ikke tålte og derfor brøt sammen. I tillegg var den opprinnelige dammen revet, slik at heller ikke den holdt igjen vannet når fangdammen brøt sammen, skriver NVE på sine nettsider.

NVE mener Bergen kommune heller ikke hadde oppdatert beredskapsplan og teknisk plan for byggearbeidet, og at det var manglende internkontroll.

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bergen vil lære av saken

Byråd for klima, miljø og bytvikling Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen kommune skriver i en epost at de ønsker å ta lærdom av saken.

– Bergen kommune har mottatt vedtak om overtredelsesgebyr for brudd i fangdam i Munkebotsvatn, og nå vil kommunen lese saken nøye og sette oss grundig inn i premissene for NVE sitt vedtak. Når det er sagt er det ikke gebyret vi er mest opptatt av i denne saken, kommunen er mest opptatt av å lære av det som skjedde, skriver Bakke til Byggeindustrien.

Kommunikasjonssjef i Multiconsult, Gaute Christensen. Foto: Multiconsult

Multiconsult: Vil gå grundig gjennom NVEs vurderinger

Multiconsult har foreløpig ikke tatt stilling til hva de vil gjøre videre i saken.

– Vi fikk et forvarsel fra NVE om deres innstilling i går formiddag, men fikk oversendt det formelle dokumentet først i dag formiddag. Vi vil vente med å ta stilling til en eventuell anke til etter at vi har tatt en grundig gjennomgang av NVE’s vurderinger og konklusjoner, sier kommunikasjonssjef i Multiconsult, Gaute Christensen i en kommentar til Byggeindustrien.

Entreprenør fornøyd

Daglig leder Alen Begic i Donar Entreprenør. Arkivfoto

Daglig leder Alen Begic i Donar Entreprenør er fornøyd med at de ikke er ilagt overtredelsesgebyr.

– Vi er glad for at denne saken endelig er avgjort for vår del. Konkusjonen til NVE er i tråd med våre forventninger i denne saken. At kommunen og Multiconsult holdes ansvarlig og ilegges bøter kom ikke så overaskende på oss. Multiconsult var tidlig ute på banen og plasserte ansvaret hos oss men alle som har etterforsket denne hendelsen har ikke vært enige i dette og heller ikke NVE. Vi ser frem til å legge denne saken bak oss og vi skal også i fremtiden levere gode bygge- og anleggsprosjekter for både Bergen kommune og alle de andre offentlige og private byggherrer, sier Alen Begic.

Multiconsult har følgende å si om Donar Entreprenørs kommentar:

– Vi vil bruke tiden frem mot ankefristen godt. Vår gjennomgang av NVEs vurderinger vil ikke bare handle om vår egen rolle i prosjektet, men også om entreprenørens og kommunens rolle, sier Gaute Christensen.

Multiconsult har tre uker på seg for å finne ut om de ønsker å anke eller ikke.