Gammel "møkk" blir som ny

NRK fortsetter sine avsløringer i asfaltsaken. Problemet er å skille om hva som er nytt og gammelt. Uansett er det nå avgjørende at ”møkka” blir gravd frem og at det luftes ut i hele bransjen. Vi får inn en mengde reaksjoner på det som har skjedd i asfaltsaken både før og nå. Til tider er sakligheten i debatten på et lavmål, men det er tydelig at det er mye som ikke er bra. Nå må det luftes ut – en gang for alle. Her står hele troverdigheten til norsk byggenæring i fare.

Mange av dem som har henvendt seg til oss opptrer anonymt – og det er ikke grenser for påstander som kommer. Her det opplagt mange som har sin agenda. Opp gjennom tidene har det vært mange brudd på etikk og moral i byggenæringen. Dette har den seriøse del av byggenæringen prøvd å slå hardt ned på sammen med myndighetene. Problemet nå er at store og seriøse aktører i næringen står midt oppe i problemene.

I ettertid bør man kanskje erkjenne at det ikke ble ryddet skikkelig i korridorene da asfaltsaken sist rystet norsk byggenæring og norsk offentlighet. Hadde det blitt ryddet opp ville vi aldri ha fått en slik sak som den vi nå ser i Midt-Norge.

Det som forundrer oss er at bak denne saken ligger utrolig mye hevngjerrighet. Det er tydelig at det er mange parter som har behov for å ”brette” ut saker som burde være opp og avgjort. Mange vil opplagt ha omkamp – noen kanskje for å renvaske seg og sin sjel.

Vi håper bare at Konkurransetilsynet og Økokrim nå prioriterer denne saken meget høyt slik at denne saken kan avsluttes. I mellomtiden lever både advokater og kommunikasjonsbyråer høyt – og de pågående journalistene synes å høste i et hav at gamle rykter, hemmelige brev og tidligere avsløringer. Gamle synder blir som nye.