- Fyr om natten

Ikke slå av varmeovnene, men heller fyr opp lokalene, også nattetider. Så paradoksalt lyder ett av rådene som en studie som Statnett og Enova har fått gjort for å få redusert effektbelastningen i strømnettet.

En stor utfordring for dagens strømnett, er at belastningen på nettet er så ulikt fordelt over døgnet. Vi forbrukere krever at det er strøm i kablene når vi trenger det, men utfordringen er at de fleste av oss bruker mest strøm på samme tid, ofte tidlig om morgen og på kveldstid. Ikke minst på kalde dager. Strømnettet må derfor bygges ut til å ta disse effekttoppene selv om forbruket i store deler av døgnet er vesentlig lavere enn på de få timene da alle skal bruke strøm.

I undersøkelsen «Alternativ til nett» som ble lagt fram på Enovakonferansen onsdag, ble det påpekt at det må være et mål med strømforsyningen å få et mer jevnt forbruk over døgnet, og ikke store forbrukstopper noen få timer i døgnet. Det kan spare oss for store investeringer i nye strømkabler. Derfor er ideen lansert om at dersom vi holder lokalene – det være seg bedrifter som privat – rimelig varme natten gjennom, så trenger vi ikke å sette ovnene på fullt straks vi våkner. Det kan bidra til å redusere effektbruken. Det samme gjelder ting som lading av elbiler, vasking av klær og annen elektrisk aktivitet som strengt tatt ikke trenger å foregå i dagslys, men som kan legges til tider på døgnet da aktiviteten i samfunnet ellers ligger i dvale.

Det skal i årene framover satses titalls milliarder kroner på utbygging av strømnettet her i landet. Derfor har Statnett sammen med Enova fått selskapet Vista Analyse til å se på om det finnes alternativer til flere strømkabler. Mer jevn bruk av strøm til alle formål over døgnet er derfor ett av tiltakene som analysebyrået foreslår. Om dette lar seg gjennomføre i praksis er derimot en annen sak. I mens skjer utbyggingen av nye strømkabler i stor stil flere steder i landet. Minst av alt ønsker Ola Nordmann at det skal bli mørket i hus og heim.