Prosjektleder for Bygg21 Fase 2, Tania Waage Leporowski.
Prosjektleder for Bygg21 Fase 2, Tania Waage Leporowski.Foto: RIF

Fullt trøkk i Bygg 21-arbeidet

I fjor overtok Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ansvaret for videreføringen av Bygg21-prosjektet. Etter et års drift er det nå full fart i prosjektet med blant annet nominasjoner til beste praksis prisen «Betonghammeren» og lansering av e-kurs.

Det skriver RIF i en pressemelding.

Det opprinnelige prosjekt Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen som ble etablert gjennom Stortingsmelding 28: Gode bygg for eit betre samfunn. Oppdraget da var å utarbeide strategier for å heve bygg- og eiendomsnæringens kompetanse, bedre næringens innovasjonsevne, og bedre dens evne til å formidle og dele kunnskap og erfaringer.

Målet for prosjektet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft og redusere kostnadsnivået med 20 prosent.

Første delen av Bygg21 prosjektet ble offisielt avsluttet i 2019. Da fikk byggebransjen ansvar for å ta stafettpinnen og videreføre arbeidet.

RIF tok i 2020 initiativ for å videreføre prosjektet i det som er definert som «Bygg 21 Fase 2» og fikk tildelt tre års finansiering av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. RIF har etablert en ny prosjektorganisasjon for å videreføre innsatsen, med BAE-rådet som referansegruppe.

Bygg21 Fase 2 handler om å «gjøre jobben» ved at alle aktørene i næringen blir kjent med, og tar i bruk, verktøykassen til Bygg21. Verktøykassen består av beste praksisbeskrivelser og -veiledere som presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan man kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, skriver RIF.

– Vi ser på videreføringen av Bygg21 som en dugnad for forbedring. Alt materialet er gratis tilgjengelig på Bygg21s oppdaterte hjemmesider, sier Tania Wåge Leporowski, som er prosjektleder for Bygg21 Fase 2.

Det er ifølge RIF også etablert et godt samarbeid med Grønn byggallianse, Norsk Eiendom, Oslo Met og ProsjektNorge/NTNU, som er forvaltere av enkelte av veilederne.

– Nå jobber vi for å få inn enda flere nominasjoner til beste praksis prisen «Betonghammeren», informere om Bygg21 til relevante aktører, samt lansering av en e-læringsmodul basert på veilederen «10 prinsipper for bærekraftige bygg- og områder», opplyser Leporowski.