Anksaken mellom Elektro-Kontakten AS og Backe Stor-Oslo AS gikk i Borgarting lagmannsrett. 27. april falt dommen i saken.

Anksaken mellom Elektro-Kontakten AS og Backe Stor-Oslo AS gikk i Borgarting lagmannsrett. 27. april falt dommen i saken.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Full plunder og heft-seier i lagmannsretten – første etter HAB-dommen

Elektro-Kontakten vant frem med sine plunder og heft-krav i en ankesak mot Backe Stor-Oslo. Tapende part mener dommen bryter med beviskravene fastlagt i HAB-dommen, mens vinnende part fastslår at de har klart å sannsynliggjøre kravet på riktig måte.