Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen

Full brems for Ny E18 - bare to personer planlegger 15-milliardersprosjekt

Planleggingen av delstrekningen Lysaker-Ramstadsletta i 15-milliardersprosjektet Ny E18 Vestkorridoren står nesten bom stille.

Aftenposten melder torsdag at Vegvesenet nå jobber for byggestart høsten 2021, noe som er to år senere enn planlagt.

Allerede i desember meldte NRK og Aftenposten at bremsene kunne bli satt på i E18-utbyggingen, fordi det ikke var bevilget penger til prosjektet i 2019.

Årsaken var, ifølge Samferdselsdepartementet, at Statens vegvesen hadde brukt for mye penger i 2018.

Pengebruken var i stor grad knyttet til oppkjøp av eiendommer i området der veien skal gå.

Kuttet har fått konsekvenser. Mens det i høst var nesten 150 personer som jobbet med å planlegge delstrekningen Lysaker-Ramstadsletta til 15 milliarder kroner, er det i dag kun prosjektleder Grete Tvedt og delprosjektleder Ian Markey som jobber med prosjektet på på fulltid.

Byggingen av ny vei egentlig ha startet til høsten. Nå jobbes det i stedet for byggestart om to og et halvt år.

– Bare det å bygge opp prosjektet igjen, internt og eksternt, tar rundt et halvt år, sier prosjektleder Grete Tvedt til avisen.

Aftenposten har spurt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om hvilke muligheter E18-prosjektet har i revidert nasjonalbudsjett, men det ønsker ikke ministeren å kommentere. Ifølge departementet legges forslaget til revidert nasjonalbudsjett frem 14. mai.

Strekningen Lysaker-Ramstadsletta er cirka 4,3 kilometer. Ny E18 skal etter planen få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger.

I prosjektet inngår høystandard busstrasé, sykkelveg, ny diagonal mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen) og ny forbindelse til Fornebu. Gjønnestunnelen har som formål å redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for buss.

Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg.