Frykter smell med små tekniske rom

Entreprenørfirma mener det bør stilles krav til størrelsen på tekniske rom i nye boliger.

– Vi får stadig flere tegninger fra arkitekter som tegner rommet så lite at det nesten ikke er mulig å gå inn i det. Det burde vært ulovlig, men i dag stilles det ingen krav, sier daglig leder Vernes Muslimovic i entreprenørfirmaet Moderne Mur som er en del av murhuskjeden Håndverksmur.

Han mener problemet er økende, og at utfordringene står i kø når det tekniske rommet blir lite.

– For meg virker det som folk er opptatt av primærarealet og at det går på bekostning av tekniske rom, sier Muslimovic.

Han peker på at det i el-normsamlingen NEK 400 stilles krav til tilgjengelighet foran sikringsskapet.

– En person skal uhindret kunne betjene sikringene og bare på grunn av dette kravet alene begrenses det tekniske rommet ytterligere.

Høye temperaturer er også en utfordring.

– Ofte er temperaturen inne i tekniske rom høy på grunn av beredere, sentralstøvsuger, varmepumper og varmerør. Er temperaturen høyere enn de 30 gradene som er standard, må dette tas med under prosjektering. Problemet er at man ikke vet dette på forhånd, sier Muslimovic.

Rørleggerproblem
Også rørleggerne får problemer dersom rommet blir for lite. En typisk rørinstallasjon i et moderne hus består blant annet av varmepumpe, dobbeltmantlet bereder, ekstra bereder, ekspansjonstanker og i noen tilfeller også varmevekslere til snøsmelting. Det krever plass.

– Det er som regel de som har det største problemet med å få inn alle tingene sine. Vi har blant annet opplevd at man må ta ut en bereder for å kunne komme til neste bereder, hvis noe skulle skje. Når det gjelder rørinstallasjonene og ventilasjonsaggregat, har man dessuten behov for å komme til og rense og skifte noen av filtrene en gang i året, påpeker Muslimovic.

Manglende plass, kan på sikt gi utgifter for husbyggeren.

– Den dagen du må bytte deler i varmepumpekompressoren, eller andre deler, må du kanskje demontere en del annet utstyr for å komme til. Det vil føre til unødvendige ekstrakostnader, sier han.

– Hva bør minstekravet være?

– Minstekravet bør være et rom som er seks kvadratmeter og har en takhøyde på 2,4 meter, mener Muslimovic.

Arkitektene er enige
Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene deler Muslimovic sin oppfatning om at det bygges for mange tekniske rom som har for lite areal.

– Vi ser at stadig nye tekniske løsninger skaper nye og større behov for plass. Meldingene vi får fra bedriftene våre er at problemet er størst i leiligheter, og ikke fullt så stort i eneboliger, sier Egil Skavang til Byggeindustrien.

Han sier problemet blir forsterket fordi arkitektene får kunnskap om plassbehovet til de tekniske leverandørene for sent i byggeprosessen.

– De klassiske gjennomføringsmodellene er ikke gode nok. Vi trenger tidligere involvering av kunnskap i prosjektet, noe eiendomsutviklere og totalentreprenørene også er nødt til å legge til rette for, sier Skavang.

Men et minstekrav ønsker han ikke.

– Behovene kan variere fra sted til sted, og det blir for rigid å sette et absolutt minstekrav. Men jeg tror vi må stille tydeligere krav til er at det er tilstrekkelig med plass til å gjøre vedlikehold og utskiftninger i etterkant, sier Skavang.