Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Frykter ny anbudsgrense vil svekke småbedrifter

Bedriftsforbundet frykter at regjeringens nye anbudsgrense vil svekke småbedrifters mulighet til å konkurrere i anbudsrunder.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at anbudsgrensen for offentlige innkjøp skal heves fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Dermed vil det offentlige snart slippe å kunngjøre innkjøp til under 1,1 millioner.

– Elendig politikk

– Våre medlemmer, de mindre bedriftene, svekkes og står i fare for å aldri slippe til med de nye terskelverdiene. Dette er elendig småbedriftspolitikk fra regjeringen, sier Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommessen.

Han oppfordrer offentlige innkjøpere til å utlyse anbudskonkurranser også under terskelverdien.

– Dette vil øke sjansene for at flere småbedrifter vil få muligheten til å delta i offentlige anbudskonkurranser og kan bedre tilliten til det offentliges innkjøp, mener Thommessen.

Mæland er uenig

Næringsminister Monica Mæland (H) mener derimot at kritikken er urimelig. Et av formålene med endringene er nettopp å gjøre det lettere for små bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter, sier hun.

– Vi har gjort flere endringer nå som tvert imot gjør det vesentlig enklere for særlig små og mellomstore bedrifter å selge varer og tjenester til det offentlige. Det vil forenkle flere tusen innkjøp hvert eneste år, sier hun til NTB.

– Dette gjelder både de nye anskaffelsesdirektivene fra EU og det nasjonale regelverket. Det tror jeg også Bedriftsforbundet vet, legger hun til.

Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar.