På begge sider av Nidelva i Trondheim stammer de eldste bygningene fra 1700-tallet. Kommunen opplyser at fundamentering på trepeler har fungert i flere hundre år hvis de får tilstrekkelig vedlikehold. Foto: Marius Lysø
På begge sider av Nidelva i Trondheim stammer de eldste bygningene fra 1700-tallet. Kommunen opplyser at fundamentering på trepeler har fungert i flere hundre år hvis de får tilstrekkelig vedlikehold. Foto: Marius Lysø

Frykter for Trondheims eldste bygninger – trues av tidens vann

Havnivåstigningen i Trondheim har foreløpig ikke tatt igjen de flere 100 år gamle bygningene ved Nidelva. Ifølge Sintef er fare for nedbrytning av de historiske byggene som følge av klimaendringer til stede. Kommunen kjenner ikke til at klimaendringer i seg selv kan føre til drastiske setninger hos byggene, men opplyser at man ikke ukritisk kan legge ut stein i elva.