Frp vil utrede tredje alternativ i Hardanger

Frp mener at hele kraftsaken i Hardanger er blitt et spill for galleriet og at regjeringen bare vurderer luftlinjer mot sjøkabel. Frp mener det er et tredje alternativ, som ingen snakker om fordi det truer samholdet i den rødgrønne regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) mottok 1. februar rapportene fra fire ekspertutvalg som skulle vurdere ulike tekniske, økonomiske og miljømessige sider av en sjøkabel på over 60 kilometer.

Rapportene ble fulgt opp av en høring i Bergen 10. februar, der alle berørte parter var invitert. Frp frykter at regjeringen innskrenker valget til å stå mellom kraftlinjer og sjøkabel og unndrar seg muligheten til å se på andre løsninger.

Flere alternativer

– Utvalgene har presentert regjeringen for flere alternativer. Det er andre muligheter enn å føre strøm gjennom Hardanger. Utvalg 4 peker på at spenningsoppgradering av eksisterende kraftlinje fra Rogaland til Hordaland kanskje er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, uten at forsyningssikkerheten til Bergensområdet svekkes, sier Frps Ketil Solvik-Olsen.

Han mener regjeringen bevisst begrenser valgmulighetene og at prosessen med ekspertutvalgene dermed blir et spill for galleriet.

Vann og gass

– Dersom utvalgene skal han noen betydning, må olje- og energiministeren også vurdere de andre gode tilnærmingene som ekspertene har lagt fram, sier Solvik-Olsen til NTB.

Frp vil både bruke gassraft fra Mongstad, vel å merke uten CO2-rensing, og strøm fra nye vannkraftprosjekter, begge er alternative løsninger som regjeringen overhodet ikke vil gå inn på.

Solvik-Olsen mener regjeringen kun legger opp til en debatt der billige luftstrekk settes opp mot en kostbar sjøkabel, og at det legges lokk på andre fornuftige løsninger fordi Ap og SV er rykende uenige.