Fullskala pilot av Woodsol-byggesystemet. Foto: SINTEF/Anne-Line Bakken

Frokostseminar om fleretasjes trehus

SINTEF og NTNU inviterer til frokostseminar i regi av forskningsprosjektet Woodsol, hvor det forskes på løsninger for bygninger på opptil åtte etasjer med dekker og rammer i tre.

Seminaret finner sted i Trondheim onsdag 13. februar. Her vil blant annet PhD-stipendiat Simone Conta ved NTNU fortelle om akustiske målinger, og arkitekt Morten Løvseth fra Løvseth & Partner vil holde et innlegg om hvordan man realiserer byggesystemet i praksis. 

Det blir også omvisning i en fullskala pilot som er bygget på Charlottenlund videregående skole for å gjennomføre akustiske og statiske målinger.

– Seminaret vil være nyttig for arkitekter, rådgivere og entreprenører, sier forskningsleder Petra Rüther i SINTEF Byggforsk.

FoU-prosjektet Woodsol skal utvikle bærekraftige løsninger i tre for bolig- og næringsbygg mellom fire og åtte etasjer. 

Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dette vil forskerne gjøre noe med; målet er å utvikle løsninger basert på momentstive rammer og stivere dekker. Slike løsninger åpner for lengre spennvidder og dermed større arkitektonisk fleksibilitet i store bygg. Ved prosjektets slutt er målet å kunne bygge hus på opptil åtte etasjer med hovedbæresystem i tre. Konstruksjonene skal tilfredsstille relevante lyd- og brannkrav, være rasjonelle å produsere og enkle og raske å montere. 

Woodsol startet opp i 2016, ledes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges Forskningsråd og flere aktører i byggenæringen.