Eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i Løvenskiold-Vækerø. Foto: Løvenskiold-Vækerø
Eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i Løvenskiold-Vækerø. Foto: Løvenskiold-Vækerø

Fremgang for Løvenskiold-Vækerø i 2021

Løvenskiold-Vækerø-konsernets resultat før skatt ble 325 millioner kroner i 2021, som er en forbedring på 152 millioner kroner.

Løvenskiold-Vækerø forteller i en pressemelding at de i 2021 videreførte offensive tiltak for å styrke fremtidig konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, og at et omfattende investeringsprogram på 603 millioner kroner har blitt gjennomført. I konsernets virksomheter har det blitt investert i kjøp av bolig og næringseiendommer, handelsbedrifter og effektiviseringstiltak.

De forteller også at i 2021 medførte Covid-19 fortsatt driftsmessige utfordringer, og konsernet har til enhver tid tilpasset seg myndighetenes retningslinjer og prioritert tiltak for å hindre smitte.

- Jeg er svært fornøyd med resultatet for Løvenskiold-Vækerø i 2021 som representerer en betydelig fremgang. 2021 var et spesielt år med stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av Covid-19 og et lite forutsigbart markedsbilde. Alle ansatte i konsernet har gjort en enestående innsats for å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte og har bidratt sterkt til det meget gode resultatet, sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold i meldingen.

Konsernets omsetning ble 5.521 millioner kroner som er en økning på 68 millioner kroner fra 2020. Resultat før skatt ble 325 millioner kroner, som er 152 millioner kroner bedre enn foregående år.

Løvenskiold Handel med Maxbo-kjeden hadde i 2021 en samlet omsetning på 5.228 millioner kroner, som innebærer en økning på 124 millioner kroner. Løvenskiold Handels resultat viste en svak tilbakegang, og EBITDA ble 212 millioner kroner. De sier at dette kan knyttes til Covid-19 og en omfattende nedstenging av varehus, samt ekstraordinære kostnader knyttet til implementering av nytt ERP-system i selskapet.

Løvenskiold Eiendom fikk også i 2021 et tilfredsstillende resultat med en EBITDA på 94 millioner kroner. Konsernets eiendomsselskaper hadde i 2021 samlede inntekter på 146 millioner kroner.