Fremdeles prisøkning for arkitekttjenester

Prisene på arkitekttjenester var 3,4 prosent høyere i 1. kvartal 2005 enn i samme periode året før. Dette er en noe høyere vekst enn det har vært de siste kvartalene.

Prisveksten på arkitekttjenester var 1,2 prosent fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Prisindeksen går tilbake til 1. kvartal 1998. Siden SSB startet publiseringen av indeksen har prisene på arkitekttjenester steget med 41,2 prosent.