Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Forventninger til boligprisene økte

Husholdningenes forventninger til boligprisene økte litt i juni fra et allerede høyt nivå i mai, ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer.

– Boligprisene har økt overraskende mye hittil i år, det har nok bidratt til å forsterke husholdningenes forventninger til videre økning, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

I mai ventet 71 prosent av husholdningene at boligprisene skal videre opp, mens bare 6 prosent ventet boligprisfall. Boligprisforventningene har steget måned for måned så langt i år, fra et lavt nivå i desember i fjor. I juni var forventningene høyere enn noen gang tidligere i statistikkens seks år lange historie.

I juni svarte 75 prosent at de tror renten enten er uendret eller lavere om tolv måneder. Fra mai til juni økte andelen som venter høyere renter litt, fra 22 til 25 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført før Norges Banks rentebeslutning i forrige uke, der styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent, skriver de i meldingen.

– Jeg tror ikke denne siste beskjeden fra Norges Bank vil føre til store justeringer i boligmarkedet. Utsikter til at rentetoppen er nådd gir forhåpentligvis tilstrekkelig trygghet til at den spede bedringen vi har sett i etterspørselen etter nye boliger den siste tiden, fortsetter, sier Midsem.

Boligmarkedsbarometerets totalindeks viste kun små endringer fra mai til juni. Boligprisforventningene økte litt, mens litt flere ventet høyere renter om et år enn i mai. Samlet holdt boligmarkedsbarometeret seg på et høyt nivå i juni, svakt lavere enn i mai.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av KI-verktøy, og gjennomgått og kvalitetssikret av Byggeindustriens journalister.