Heidi Finstad. Foto: Arve Brekkhus

Heidi Finstad. Foto: Arve Brekkhus

Fortviler over Overhalla Hus-konkurs

Bransjeforeningen Treindustrien fortviler over at Overhalla Hus er konkurs og at 60 arbeidsplasser forsvinner.

I en pressemelding kaller de Overhalla Hus for en foregangsbedrift for industriell produksjon og en spydspiss for innovasjon i trebasert industri.

– Boligkrisen rammer boligkjøpere hardt og vi er i ferd med å få et samfunn med større og større sosiale forskjeller. Nå gjør boligkrisen også at viktige industriarbeidsplasser i distriktene forsvinner, dette er veldig triste nyheter, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien

Hun understreker at Overhalla Hus er en produksjonsbedrift med avanserte produksjonslinjer kombinert med viktig håndverkskompetanse som gir en spesialisert og rasjonell elementproduksjon av boliger.

– Regjeringens viser til Grønt industriløft som sitt prestisjeprosjekt der bruk av naturressurser, kunnskapsmiljøer og industriell kompetanse skal gi fart på den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Bygningsmaterialer i tre pekes på som den viktigste verdidriveren i skog – og trenæringen og som et av regjeringens satsingsområder. Regjeringen snakker om viktigheten av tilgang på kapital som et tiltak for et grønt industriløft, men det er fånyttes når det ikke sørges for rammebetingelser som gir markedet som er grunnlag for industriutvikling. Boligkrisen vokser seg større og større for hver dag som går, uten at det gjøres politiske grep som bremser den negative utviklingen, sier Finstad.

Treindustrien skriver at konkursen i Overhalla Hus får konsekvenser for hele treindustrien og for byggenæringen fordi viktig kompetanse går tapt.

– Dette er alvorlig både bolig politisk og for en grønn industrisatsing, avslutter Finstad