Fortsatt vekst for eiendomsbransjen

Bedriftene innenfor omsetning og drift av fast eiendom omsatte for 83,4 milliarder kroner i 2003, en vekst på 7,6 milliarder tilsvarende 10,1 prosent økning fra 2002.

De 30 410 bedriftene sysselsatte i overkant av 23 000 personer, også dette en økning på 10,1 prosent. Næringen fortsatte med dette trenden fra forrige år da omsetningsveksten var på 12,0 prosent. Lønnskostnadene i næringen økte i takt med sysselsettingen, mens investeringene falt med hele 26,0 prosent til 20,6 milliarder kroner. Med investeringer menes anskaffelser (inkludert påkostninger) av anleggsmidler fratrukket salg. Størst prosentvis vekst var det i næringsundergruppen utvikling og salg av egen fast eiendom eksklusiv boligbyggelag som kunne skilte med 25,2 prosent omsetningsvekst opp til 13,9 milliarder kroner i 2003. Også innenfor utleie av egen fast eiendom eksklusiv borettslag gikk det bra, her steg omsetningen med 3,4 milliarder til 47,6 milliarder kroner. Næringen annen forretningsmessig tjenesteyting består av en rekke ulike næringsgrupper. De 41 670 bedriftene i næringen omsatte i 2003 for 123,1 milliarder kroner, en vekst på 0,9 prosent fra 2002. Sysselsettingen holdt seg på samme nivå som i 2002 med 155 600 personer, mens lønnskostnadene steg med 0,5 prosent til 47,2 milliarder kroner. De 415 bedriftene innenfor næringshovedgruppen etterforskning og vakttjenester omsatte i 2003 for 3,8 milliarder kroner, en vekst på 13,1 prosent fra 2002. Sysselsettingen utviklet seg i samme retning med en vekst på 11,2 prosent til 9 000 personer. Næringsundergruppen utleie av arbeidskraft hadde et noe vanskeligere år i 2003. Til tross for netto tilgang av bedrifter endte omsetningen ned 1,9 prosent til 7,2 milliarder kroner. Sysselsettingen ble også betydelig redusert, fra 24 200 personer i 2002 til 22 800 personer i 2003. De 13 040 bedriftene innenfor juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon bidro til den relativt lave veksten innenfor forretningsmessig tjenesteyting. Her gikk omsetningen opp fra 27,4 til 27,6 milliarder kroner, en vekst på 0,8 prosent, mens sysselsettingen økte med 350 personer til 35 600. Næringen som omfatter utleie av maskiner og utstyr uten personell og utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, hadde i 2003 en omsetning på 12,9 milliarder kroner ned 1,4 milliarder fra 14,3 milliarder kroner i 2002. Dette innebar en nedgang på 9,7 prosent fra 2002, og etterfulgte et bra år for bransjen som hadde en vekst på 7,1 prosent fra 2001 til 2002. Antallet bedrifter og sysselsettingen har holdt seg relativt stabilt i perioden 2001-2003. Bedriftene innenfor forskning og utviklingsarbeid omsatte i 2003 for 6,0 milliarder kroner. Dette innebærer en nedgang på 2,8 prosent fra 2002. Sysselsettingen gikk ned med 2,1 prosent til 8 200 personer, mens lønnskostnadene økte med 6,1 prosent til 3,9 milliarder kroner. Denne næringen omfatter bedrifter som driver med forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk samt samfunnsvitenskap og humanistiske fag.