Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Fortsatt nedgang i konkurser

Det var 20 prosent færre konkurser i juni enn i fjor. For første halvår som helhet er det 8,8 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i fjor.

Samlet sett gikk 608 bedrifter over ende i juni. Konkurs- og tvangsavviklingstallene har nå gått ned i fire måneder i strekk, skriver analyseselskapet Bisnode i en pressemelding.

– Både vi og andre eksperter har forventet en stor økning på grunn av koronakrisen, men hittil ser det jo bedre ut enn på lenge. Det fremstår ganske klart at regjeringens pakker med kreditter og støtte til faste kostnader har hatt ønsket effekt, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Han legger til at de fortsatt venter en økning i konkurser over sommeren.

Det er store forskjeller mellom bransjene. Hotell- og restaurantbransjen har hatt en økning i antall konkurser på 17,4 prosent. Bygg- og anleggsbransjen, som har flest konkurser til sammen, har på sin side en firedel færre konkurser på årets seks første måneder enn i fjor. Også detaljhandelen og lagring og transport har en kraftig nedgang.

De fleste fylker har opplevd en nedgang i antall konkurser, med unntak av Oslo, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. I sistnevnte fylke har antallet konkurser økt med hele 22,7 prosent sammenlignet med fjoråret.