Fortjenestemedalje til Nærum

Magne Nærum, f. 27.04.1951, mottar tirsdag 19. mai 2009 kl. 17.00 Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Magne Nærum er med sin bedrift Magne Nærum AS mangeårig medlem av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), han har hatt flere sentrale tillitsverv og han ledet MEFs hovedstyre i ti år, fra 1998 - 2008. Nærum ble i 2008 utnevnt til æresmedlem i organisasjonen. Han mottok samtidig MEF-prisen og Nordisk æresbevisning for sitt bidrag til samarbeidet mellom søsterorganisasjonene i Norden.

Magne Nærum har også vist stort samfunnsengasjement og gjort en innsats for lokalt idretts, samfunns- og næringsliv.

Firma Magne Nærum as ble etablert 1. mai 1974 som privat selskap av Magne Nærum.

Dette firmaet har i det alt vesentlige drevet med tradisjonell anleggsvirksomhet innen veg, vann og avløp (kommunaltekniske anlegg), bortsett fra de første årene da hovedengasjementet var innenfor jord og skogbruk. Firmaet vokste fra en ansatt til 18 ansatte i sommersesongene. Fra 1989 har firmaet tilegnet seg erfaring og kompetanse ved utførelse av større anleggsgartnerarbeider i Møre og Romsdal.

Firmaet innehar også spesialkompetanse innenfor området "relining" av VA-ledninger, trykkprøving og TV-kontroll. Firmaets kontor er lokalisert i sentrum av Sunndalsøra, Flaggnutvegen 15.