Illustrasjon: AgderbyggIllustrasjon: AgderbyggIllustrasjon: Agderbygg

Fortettingsprosjekt i Kristiansand stanset

En fem etasjers blokk med 25 leiligheter fikk nei i by- og miljøetaten i Kristiansand. Frykt for rystelser, setninger og hensyn til kråkene som i dag bruker tomten, var mye av grunnen.

– Vi har ansvar for mer enn menneskene i nærmiljøene våre, for eksempel salamanderdammer eller ei grønn hylle hvor fuglelivet får være i fred, noe som er nokså sjeldent på det ganske fortettede Lund. Kråkene skal ha en plass å være, det skal også humlene og sommerfuglene. Denne plassen er ikke egnet til å sprenge bort alt det grønne og bygge ei boligblokk. Vi skal fortette med vett, på denne tomta velger vi å si nei, sa Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Miljøpartiet De Grønne under debatten i by- og miljøutvalget torsdag.

Fædrelandsvennen omtaler saken på sine nettsider samme dag.

Utbygger Agderbygg ønsker å reise en fem etasjers blokk med 25 leiligheter under Hamreheia, men bygging på tomten krever først at en del berg sprenges ut.

Naboene og Kristiansand-politikerne er redde for at sprengningen vil føre til skader på nabobyggene og på en grønn lunge i toppen av Hamreheia.

Daglig leder Egil Andé Jore i Agderbygg sier til Byggeindustrien at han er forundret over vedtaket.

– Tomten er svært sentralt plassert og følger nasjonale og lokale retningslinjer om fortetting. Det blir tillagt mye vekt at det er vegetasjon her som danner en grønn lunge, men dette området er avsatt til boligformål i kommuneplanen, sier Jore.

– Vi har bygget to byggetrinn tidligere i samme fjellskråning, der debatten den gang også dreide seg om tiltaket var gjennomførbart. Disse fremstår i dag som svært vellykkede og gode fortettingsprosjekter. Vi er selvfølgelig veldig skuffet over dette vedtaket, og jeg er forundret over at politikerne overprøver administrasjonen og faglig ekstern kompetanse som tilsier at tomten er fullt byggbar, avslutter Agderbygg-sjefen.

By- og miljøutvalget stemte ned forslaget med seks mot tre stemmer, men utfallet er fortsatt åpent frem til behandling i bystyret 23. januar, skriver Fædrelandsvennen.