Modulbyggene på Evenes er et av Forsvarsbyggs prosjekter, der det skal investeres for cirka fem milliarder kroner frem mot 2023. Foto: Forsvarsbygg
Modulbyggene på Evenes er et av Forsvarsbyggs prosjekter, der det skal investeres for cirka fem milliarder kroner frem mot 2023. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg stiller tilpassede miljøkrav til leverandørene

– Å stille tilpassede krav til leverandørene innenfor miljø og bærekraft, er en viktig del av vår miljøstrategi, sier fagleder for miljø og bærekraft i Forsvarsbygg, Magnus Sparrevik.