Prosjektleder for innovasjonsprosesssen, Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ønsker mer fleksible og mobile bygg

Forsvarsbygg inviterer markedet til å delta på dialogkonferanse om å utvikle mer fleksible og mobile bygg for å styrke Forsvarets operative evne i Norge.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding fredag, akkompagnert av en video hvor de etterlyser nye, innovative løsninger.

I juni 2020 ble Forsvarsbygg tildelt 15 millioner kroner i støtte til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge, og nå inviterer forvaltningsorganet mulige leverandører og fagmiljøer til en digital dialogkonferanse 18. februar med mål om innovasjonspartnerskap.

– Hensikten med konferansen er å opprette dialog med markedet slik at vi kan få kunnskap om det finnes fremtidsrettede løsninger som dekker behovene våre, eller om det er mulig å utvikle nye løsninger, sier prosjektleder for innovasjonsprosesssen, Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg.

Hensikten med innovasjonspartnerskapet er, ifølge pressemedingen, å utvikle løsninger som ikke bare skal være relevante for Forsvarsbygg, men også for andre offentlige og private byggherreorganisasjoner.

Innovasjonspartnerskapet har også som mål å bidra til at Norge reduserer klimabelastningen fra byggenæringen, skriver Forsvarsbygg.

Den innledende markedsdialogen vil bestå av en felles digital dialogkonferanse og individuelle digitale én-til-én møter. Når dialogkonferansen er gjennomført, vil Forsvarsbygg utarbeide konkurransegrunnlaget for å inngå innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.

– Vi skal bruke innsikten vi får fra dialogkonferansen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for et påfølgende innovasjonspartnerskap, sier Spansvoll.

Prosessen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Kostnader til gjennomføring av innovasjonspartnerskapet er estimert til totalt 19 millioner kroner. Prosjektet skal pågå frem til 2023, heter det i pressemeldingen.