Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg markerer ferdigstillelse av prosjekter for 1,5 milliarder på Evenes

- I dag markerer Forsvarsbygg overlevering og idriftsettingen av tre prosjekter, som totalt utgjør investeringer for vel 1,5 milliarder kroner. Med dette er basen fullt operativ, forteller regionssjef i Forsvarsbygg, Signe Helen Woldseth Søreng.

Fra å være en nedlagt base uten drift fra 1990-tallet, er Evenes flystasjon i dag en fullt operativ base. Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding tirsdag.

– Markeringen i dag er en milepæl for Evenes flystasjon og Forsvarets operative behov, sier Hans Martin Steiro, sjef for 133 Luftving, i meldingen.

Med dette er 18 av totalt 27 prosjekter på Evenes luftstasjon ferdigstilt.

Det ene prosjektet er baseskvadronsbygget Niingen, og et av de viktigste byggene på Evenes flystasjon. Her er det fasiliteter for velferd, sosialt samvær, undervisning, idrettshall og treningsrom, stillerom, rom for tro-, og livssynspraksis, og en egen sykestue.

Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg

– Niingen har vært i bruk siden i sommer og betyr mye for alle som til daglig bruker bygget. Det er viktig for Forsvaret at fasiliteter bygges og driftes godt slik at soldatene har gode bo- og treningsforhold, sier Steiro.

De to andre prosjektene er beskyttelse og sikring, samt infrastruktur.

– Beskyttelse og sikring har tilført nytt oppgradert perimeter og overvåkning rundt Evenes flystasjon herunder også rullebanen, porter, rondeller og overvåkningsutstyr, skriver Forsvarsbygg.

Med infrastrukturprosjektet, er det gjort investeringer for 750 millioner kroner.

– For å gi et bilde av dimensjonene på infrastruktur på og under bakken her, så tilsvarer det 16 store fotballbaner med asfalt, 32 håndballbaner med grusdekke, 67 mil trekkerør, hundrevis av kummer, 51 gatelys, og 1.8 km kantstein, forteller seksjonssjef i Forsvarsbygg Thomas Helland.

Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg