Vinterbilde over Liland der leilighetene kommer. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg inngår boligavtaler på Evenes

Forsvarsbygg har signert avtaler med Evenes Boligutleie AS og Campus Norge AS om nye boliger på Evenes i Nordland.

Forsvarsbygg fikk inn gode tilbud som er vurdert for langtidsleie av boliger for Forsvaret på Evenes. Utbyggingen skjer i samarbeid med det private markedet, skriver byggherren i en pressemelding.
- Vi er godt fornøyd med responsen som kom inn på konkurransen. De private bygger og eier, og vi leier. Med dette sørger vi for at Forsvarets ansatte har gode boforhold mens de har sin tjeneste her. Samhandling med næringslivet i regionen gir også positive ringvirkninger, sier Wenche Georgsen, regionsjef i Forsvarsbygg i meldingen.
- For Evenes flystasjon er det helt sentralt å få på plass attraktive bo‐muligheter for personellet som kommer til basen de nærmeste årene. Disse kontraktene er et viktig bidrag til dette for de av våre ansatte som ønsker å bo nær flystasjonen, sier luftvingsjef Eirik Guldvog.

Det er inngått langtidsleie på 20 år, og de skal stå ferdig innen senhøsten 2022.