Forsvaret tar grep for å fjerne farlige metallrester fra flyplassene

Nye magnetvogner skal saumfare landets militære flyplasser for å sope opp alt av metallavfall.

Tiltaket er ment å gi økt flysikkerhet med mindre skader på flymotorer, flyskrog og dekk, opplyser Forsvarsmateriell.

– Dette er et godt tiltak for en bærekraftig og sikker drift av de militære flyplassene. En grundigere og mer effektiv metallrydding gir mindre skader på flymotorer, flydekk og andre kjøretøy på flyplassene. Det nye utstyret bedrer også dyrevelferden fordi det reduserer sjansen for at det kommer metallpartikler i gress i områdene rundt som brukes til dyrefôr, sier Tomas Beck, som er sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Løse metallgjenstander på rullebaner kan lett suges inn i flymotorer eller gjøre skade på flyets skrog og understell. Dette kan i verste fall føre til en katastrofesituasjon, understreker Beck.

Tidligere har man brukt utstyr som bare har feid metallavfallet til siden, hvor det kan risikere å bli liggende over tid. Nå skal altså de nye magnetvognene gjøre saken enklere.

Magnetvognene kan bli tolv meter berede og rydde store områder om gangen. Fra før brukes de på sivile flyplasser både i Sverige og på Grønland.