Olje- og energiminister Terje Aasland da han i desember la fram sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland da han i desember la fram sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Første utlysning for havvind kommer onsdag

Onsdag åpner regjeringen for at utbyggerne av de første havvindparkene i Norge kan melde seg på konkurransen. – En milepæl for Norge, sier Equinor.

Satsingen på havvind utenfor kysten av Norge skal etter regjeringens planer gi Norge betydelig mer grønn strøm i årene som kommer. Etter flere runder i det politiske systemet og høringsrunder vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag åpne utlysningen av de to første områdene for havvind på norsk sokkel.

– Dette markerer starten for storskala utbygging av havvind i Norge. Dette er en milepæl for havvindutbygging og for industri i Norge, sier pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold i Equinors avdeling for fornybar energi til NTB.

De to prosjektene som regjeringen vil åpne for utvikling onsdag, er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord. Det første ligger hele 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot grensene til Danmark og Tyskland i havet. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

Begge prosjektene skal etter planen levere 1.500 megawatt strøm hver. Når også fase to av Sørlige Nordsjø 2 er bygget ut, kan hele dette feltet levere 3.000 megawatt strøm.

Flytende og bunnfaste vindmøller

De to vindmølleparkene vil likevel være svært ulike å bygge. I Sørlige Nordsjø 2 skal det være bunnfaste vindmøller på 60 meters dyp, mens Utsira Nord skal ha flytende vindmøller.

Equinor satser tungt på havvind og vil delta i kampen om å få bygge ut begge områdene, men er ikke alene. Som flere andre som har meldt sin interesse, har også Equinor slått seg sammen med flere samarbeidspartnere før de potensielle tildelingene.

– Flytende havvind er fortsatt langt mer umodent enn bunnfast havvind, så bransjen regner med at regjeringen vil dele opp Utsira Nord i tre områder, mens Sørlige Nordsjø 2 vil bli tildelt én av partene, sier Magnus Frantzen Eidsvold.

Han forklarer at vindmøller som står på havbunnen, er en ganske kjent og utprøvd teknologi med stor stabilitet.

Auksjon blant kvalifiserte

Etter den siste høringsrunden, som ble avsluttet i begynnelsen av januar, regner aktørene med at regjeringen vil åpne for at de som er interessert i å bygge ut Sørlige Nordsjø 2, skal delta i en forhåndsgodkjenning, og at det senere i år vil bli holdt en auksjon blant dem som tilfredsstiller kravene som blir stilt.

– Når det gjelder prosessen rundt Utsira Nord, regner vi med at regjeringen i tråd med høringsrunden vil gå inn for en kvalitativ tildeling hvor de for eksempel vil vekte gjennomføringsevne og teknologiens kostnadsnivå, sier Eidsvold.

Etter betydelig politisk diskusjon ble det klart at strømmen fra fase 1-utbyggingen av Sørlige Nordsjø 2 skal gå til det norske fastlandet i en såkalt radialkabel. Dette til tross for klare råd fra flere som mener det vil være best å legge strømmen i hybridkabler som også vil åpne for mulig eksport av strøm til utlandet.

Også Equinor anbefalte i den første høringsrunden at hele Sørlie Nordsjø 2 burde bygges med hybridkabler.

Ulemper og fordeler

Mandag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sine vurderinger og analyser om den andre fasen av Sørlige Nordsjø 2, hvor det skal bygges ut ytterligere 1.500 megawatt. NVE gir ingen anbefalinger til hva Olje- og energidepartementet (OED) skal velge, men peker på at det er en rekke ulemper med å føre all strømmen fra vindmøllene, som ligger svært nær kontinentet, inn i et underdimensjonert norsk strømnett.

De sørlige områdene for havvind er i virkeligheten de eneste hvor det kan være hensiktsmessig å etablere overføringskabler til utlandet, sier NVE.

– Utenfor Midt- og Nord-Norge er det ikke andre land som kan ta imot den kraften. Men det er det i Sør-Norge. Derfor er det der det bør skje, uttalte NVE-sjef Kjetil Lund til Teknisk Ukeblad under overleveringen av analysene til statsråd Terje Aasland (Ap).

Ble ikke spurt

NVE ble ikke spurt om å utarbeide noen analyser i forkant av beslutningen om å føre all strøm fra Sørlige Nordsjø 2, fase 1, i radialkabel bare inn til Norge, får NTB opplyst.

I løpet av april skal NVE etter planen legge fram forslag over andre felter som kan egne seg for havvind lenger nord langs norskekysten. I sitt høringssvar til OED i januar påpekte direktoratet bekymring over at regjeringen hadde det så travelt med å lyse ut områdene for utbygging før NVEs frist for å levere sine vurderinger om framtidige utvidelser var kommet.

– NVE vil bemerke at uforholdsmessig korte tidsfrister kan gå på bekostning av kvalitet og gi merarbeid i senere faser. Det må settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til en god prosess med faglig integritet, skriver NVE i høringsuttalelsen.

Onsdag vil regjeringen åpne utlysningen for utbyggere som ønsker å delta i utbyggingen av havvind i Nordsjøen.  Foto: Paul Kleiven / NTB

Onsdag vil regjeringen åpne utlysningen for utbyggere som ønsker å delta i utbyggingen av havvind i Nordsjøen. Foto: Paul Kleiven / NTB