Første dødsfall etter sprengningsulykke siden 2005

Tall fra DSB viser at 55 personer er skadd og 8 er døde som følge av sprengningsulykker fra 2000 og fram til 2013.

DSB har sendt to sprengningseksperter til Geilo, der de skal hjelpe politiet i etterforskningen av ulykken, melder DSB på sine nettsider.

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert i Norge. Regelverket er utformet for å sikre en forsvarlig håndtering av eksplosivene, at sikkerheten til omgivelsene og tredjeperson ivaretas, samt at eksplosivene ikke kommer på avveie eller i urette hender.