Legionellabakterier kan trives i rør, rørdeler, dusjhoder og kran. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Legionellabakterier kan trives i rør, rørdeler, dusjhoder og kran. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Forskning: Legionella kan også forekomme i kaldt vann

Legionella kan føre til alvorlig sykdom. Ny forskning viser at legionella er vanlig også i kaldt drikkevann.

– Dårlig vannkvalitet kan skyldes byggefeil, dårlig vedlikehold eller feil bruk av vannsystemer. Det kan føre til sykdom hos mennesker i tillegg til skader på bygningskroppen ved lekkasjer med mer, skriver SINTEF i en pressemelding.

Legionellabakterier trives i lunkent eller varmt, stillestående vann i både kaldt- og varmtvannsystemer. Forebygging av dårlig vannkvalitet og spesielt legionella kan være kostbart for bygningseiere.

Har kaldt vann blitt oversett?
I flere samarbeidsprosjekter mellom SINTEF, NTNU, University of Minnesota og Folkehelseinstituttet har forskerne søkt etter legionella i både varmt- og kaldtvann.

– Vi har funnet at den høyere beredertemperaturen som er vanlig i Norge kan være veldig effektiv mot legionella. Men nå vet vi også at legionella er en vanlig, men liten del av mikroorganismefloraen i såkalt kaldt drikkevann. Derfor er det viktig at vi faktisk holder kaldtvannet kaldt, sier SINTEF-forsker Michael Waak i meldingen.

– For selvsagt kan stillestående vann bli varmere når vannsystemet blir for lite brukt. Vann som blir stående i veggene kan til slutt få samme temperatur som de tilstøtende rommene (for eksempel 20-25°C).

– I Norge er ofte rør til både varmt- og kaldtvann installert inntil hverandre. Vi finner også at rør til kaldtvann er installert gjennom eller i nærheten av varmeelementet til gulvvarmesystemer, som er vanlig i private baderom. Da får kaldtvannet mye høyere temperatur enn tiltenkt. Derfor må vi spørre om kaldtvann har blitt oversett, sier Waak.

Årsaker til utbrudd
Legionella forårsaker legionellose, som inkluderer legionærsykdom og Pontiac-feber. Det har vært flere store utbrudd i Norge på 2000-tallet, men det forekommer også rundt 40-70 enkelttilfeller årlig.

– Overdimensjonerte vannsystemer eller systemer med for lite bruk kan føre til at vann blir stående lenge i rørene. Rørmateriale og andre stoff i nærkontakt med vann kan også bidra til vekstpotensialet. Med nok tid og næring vil legionella formere seg, forklarer Waak.

Legionella trives best når vanntemperaturen er mellom 20 og 55°C. Dusjer, kraner og lignende kan derfor bli en kilde til legionella og dermed sykdom hos brukerne.

– I Norge er det vanlig at rør til varmt- men ikke kaldtvann spyles jevnlig. Dette er noe man kanskje bør vurdere å endre, sier forskeren.

Varmtvannsberedere holder vanligvis mer enn 60°C og ofte 70°C, fordi legionella drepes av høyere temperaturer.

Forsker på løsninger
– Det finnes ikke én løsning som passer i alle tilfeller når det gjelder å bekjempe legionella. Den valgte prosedyren må tilpasses bygningen eller det aktuelle vannsystemet for å lykkes. Det er ikke veldig miljøvennlig å bruke vann med høy temperatur som krever høyere energibruk, å la mye vann gå til spille eller å bruke kjemikalier.

– Vi bør sikre at bruk av energi, vann og kjemikalier er berettiget. Derfor tror vi at tiltakshavere, byggherrer og rørleggere må ha en større rolle i fremtiden. Det kan være så lite som å tenke litt mer rundt utformingen av vannsystemet eller å bruke isolasjon mer effektivt, sier Waak.

Digitalisering og automatisering er allerede på full fart inn, og vil sannsynligvis bli sentralt innen bygg og anlegg.

– I den forbindelse vil vi gjerne utvikle verktøy og retningslinjer for å unngå legionella-problemer lenge før de i det hele tatt oppstår. Det ideelle er mer hygienisk vann som koster mindre tid og penger, samtidig som det bidrar til den grønne omstillingen, sier Waak.