Forsker fant rekordmye borreliasmitte hos flått

Krabbende på knærne i busk og kratt fant Vivian Kjelland borrelia i hver fjerde flått. Det er langt flere smittebærere enn tidligere undersøkelser har vist.

– Blir man bitt av flått i Agder-fylkene, er det større risiko for å bli smittet av borrelia enn det vi tidligere har hatt grunn til å tro, sier molekylærbiolog Vivian Kjelland til NTB.

Samlet tusenvis

De siste årene har hun samlet inn og analysert mange tusen flått. En god del flåttbitt er det også blitt, men denne uken ble arbeidet kronet med godkjent doktoravhandling ved Norges veterinærhøgskole.

– Et av hovedfunnene var at overraskende mange flått var smittet av borrelia. 25 prosent av flåtten i Agder har borrelia. Andre undersøkelser andre steder i landet har vist at mellom 0 til 17 prosent av flåtten er borreliabærere, sier Kjelland.

Store variasjoner

Hun legger til at de øvrige tallene som finnes er usikre fordi de er av eldre dato og utført med andre metoder.

– Anslagene over mengden borreliasmittet flått varierer geografisk, det varierer fra år til år og gjennom sesongen. Vi vet derfor ikke om resten av landet har en tilsvarende økning i borrelia hos flått som det vi nå har påvist i Agder. Dette vil det være interessant å følge opp, sier landets nye «doktor flått».

Ny borreliavariant

I arbeidet med doktorgraden kom Kjelland også over en helt ny variant av borreliaviruset.

– Den ble funnet på alle steder vi samlet flått i de to Agder-fylkene, så det tyder på at den er utbredt. Vi vet ennå ikke om denne varianten har spredt seg til andre steder av landet, sier hun.

4 millioner hvert år

Tidligere har man ment at det kommer store mengder flått til landet hvert år med trekkfugler. Kjellands forskning har påvist at dette stemmer.

Som en del av hennes arbeid ble flått samlet fra 6.538 trekkfugler som ble fanget ved Lista fuglestasjon. Flåtten ble analysert for borreliainfeksjon.

– Fugler er viktige i spredningen av flått. Dersom vi legger til grunn tidligere tellinger av antall trekkfugler som hvert år kommer til Norge, kommer det 4 millioner flått inn i landet hvert år, sier Kjelland.

Hjort hjelper

Flåttforskningen har også avdekket ny viten om hvilken rolle hjortedyr spiller i spredningen og utbredelsen av flått med borrelia.

– Vi fant ut at rådyr og elg bidrar til å vaske ut borrelia fra flåtten. Men her er det gjort få studier og med varierende resultat, så her er det grunnlag for diskusjon, sier Kjelland.

Arbeidet er gjort i et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), Sørlandet sykehus og Norges veterinærhøgskole. Kjelland skal fortsette forskningen i et delt samarbeid mellom UiA og Sørlandet sykehus. (©NTB