Aktiv regulering av vannkraftproduksjonen kan bidra vesentlig til flomdemping, mener Håkon Sundt, forsker ved Sintef Energi i Trondheim. Bildet er av Bagnsdammen mellom Aurdal og Bagn under ekstremværet Hans i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Aktiv regulering av vannkraftproduksjonen kan bidra vesentlig til flomdemping, mener Håkon Sundt, forsker ved Sintef Energi i Trondheim. Bildet er av Bagnsdammen mellom Aurdal og Bagn under ekstremværet Hans i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forsker: Aktiv regulering av kraftproduksjonen kan redusere flomskader

Flomskader for millioner av kroner kan trolig unngås ved aktiv regulering av vannkraftproduksjonen, mener Håkon Sundt, forsker ved Sintef Energi i Trondheim.

– Analyser viser at aktiv regulering kan bidra vesentlig til flomdemping, sier Sundt til Dagsavisen.

Han viser til det pågående forskningsprosjektet SamVann.

Sundt sier kostnadsbesparelsene for samfunnet potensielt kan ligge i millionersklassen. Etter ekstremværet Hans ble det meldt inn rundt 10.000 flomskader til forsikringsselskapene. Norsk Naturskadepool anslår at erstatningene kan bli på rundt 1,8 milliarder kroner.

– Aktiv regulering forutsetter at man vet hvor mye vann som kommer inn i systemet, og at man deretter kan styre vannmengdene, enten gjennom turbinene – altså kraftproduksjonen, gjennom luker i dammen eller gjennom overføringer til andre vannforekomster, sier Sundt.

– Hvis disse forholdene er til stede, kan man aktivt planlegge og gjennomføre nedtapping av vannmagasiner før en eventuell flomtopp.

Han sier at så lenge det er ledig kapasitet i et vannmagasin, vil det dempe en flom.

I flere av områdene de jobber med i forskningsprosjektet, har flomstørrelsene allerede blitt redusert på grunn av reguleringer.

– Dette gjelder nok også for flere områder som ble rammet av Hans, sier Sundt.