Forlik på 15 millioner

Vann- og avløpsselskapene på Romerike har inngått forlik med revisoren PricewaterhouseCoopers etter korrupsjonssaken mot tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen.

Partene har kommet til enighet for å unngå en ressurskrevende og kostbar rettssak, heter det i en pressemelding fra Nedre Romerike Vannverk AS/Sentralrenseanlegget RA-2 AS.

- Styrene i selskapene har akseptert en forliksavtale som innebærer at alle krav mot revisor med bakgrunn i avsløringen av misligheter, anses endelig opp- og avgjort mot et kontant oppgjør på 15 millioner kroner. Forliksavtalen innebærer ingen ansvarserkjennelse fra revisor, heter det i pressemeldingen.

Ankesak utsatt
PricewaterhouseCoopers var selskapenes revisor, og vann- og avløpsselskapene vurderte en erstatningssak mot bedriften etter den store korrupsjonssaken der Henriksen, hans sønn og to underleverandører i februar i fjor til sammen ble dømt til å betale 63 millioner kroner i erstatning. Henriksen ble dømt til åtte års fengsel. Dommen er anket, og ytterligere erstatningskrav er varslet. Den omfattende saken vil trolig først komme opp til neste vår.

- Greit forlik
Om forliket fredag sier styreleder Per Sandvik i Nedre Romerike Vannverk at det viktigste var å unngå en svært dyr rettssak. Han karakteriserer forliket som «greit».

- Jeg kan ikke si noe om forhandlingene, men vi har jo akseptert forliket, så det ligger jo i det at begge parter er fornøyd med det, eller like misfornøyd, for å si det sånn, sier Sandvik til NTB.