Forlenget høringsfrist for omstridt gruveprosjekt

Nordic Minings søknad om konsesjon for omstridt gruvedrift på Engebøfjellet hadde opprinnelig høringsfrist til søndag. Nå er fristen utsatt til 1. november.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at Sunnfjord kommune søkte om å få utsatt frist på grunn av sammenslåingen av fire kommuner og behovet for en politisk vurdering av høringen i den nye storkommunen.

– I brev av 3. september 2019 fra Direktoratet for mineralforvaltning (DFM) til Sunnfjord kommune ble søknaden innvilget og høringsfristen utsatt til 1. november 2019 som anmodet, skriver Isaksen i et brev til Stortinget fredag.

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken var kritisk til den opprinnelige høringsfristen på seks uker.

– Fristen innebærer at den nye kommunen Sunnfjord, som må leve med konsekvensene av et eventuelt deponi i fjorden, ikke får uttale seg, skriver han i sitt spørsmål til Isaksen.

Ni partiledere i den nye storkommunen Sunnfjord ba i et brev til DFM om utsatt høringsfrist.

Nordic Mining skal utvinne rutil og granat i gruveprosjektet på Engebøfjellet. Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, noe miljøaktivister har reagert skarpt på.