Foreslår verneverdig slåttemark i slalåmbakker

Slalåmbakker kan benyttes for å øke arealet av den truede naturtypen slåttemark i Norge, foreslår miljørådgiver Janne Horn Erath i en epost til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Slåttemark har fått status som utvalgt naturtype, og DN har laget en handlingsplan som blant annet innebærer at staten kan gi penger til tiltak for å ta vare på det som ennå finnes.

«Naturtypen tok form da vi startet med slått den gang bronsealder ble til jernalder, for om lag 2.500 år siden. Denne naturtypen, som har dekket en betydelig del av landet vårt i lang tid, er i ferd med å bli borte i løpet av et hundreår», skriver Miljøverndepartementet i et faktaark som Erath viser til.

Slåttemark kan inneholde opptil 50 forskjellige planter på 1 kvadratmeter. Naturtypen blir kalt «en botanisk og zoologisk skattkiste».

Janne Horn Erath bor i Bærum og er ansatt som miljørådgiver i konsulentselskapet SWECO Grøner. Forslaget til DN har hun satt fram som privatperson. Hun mener at etablering av ny slåttemark i slalåmbakker fungerer godt i andre land.

– I Østerrike er slalåmbakker veldig godt vedlikeholdt som slåttemark, sier hun til NTB. (©NTB)