Trond Erik Skarshaug, konsernsjef i VestlandsHus. Foto: VestlandsHus
Trond Erik Skarshaug, konsernsjef i VestlandsHus. Foto: VestlandsHus

Foreslår momsreduksjon for miljøsertifiserte bygg

VestlandsHus mener statsbudsjettet ikke gir noen grunn til å velge miljø i nybygg og foreslår momsreduksjon for miljøsertifiserte bygg.

– Statsbudsjettet mangler ambisjoner om å stimulere til miljø i nybygg. Jeg kan på ingen måte se at regjeringen fremmer miljøsatsing mot nybygg i forslag til statsbudsjett. Om regjeringen mener alvor av sine planer for miljøsatsing, er økonomiske intensiver noe som gir effekt. Se bare på hvor raskt el-bilen har inntatt Norge med statlige subsidier, sier Trond Erik Skarshaug, konsernsjef i VestlandsHus, via en pressemelding.

Han peker på at regjeringen foreslår å bruke 5,8 milliarder kroner til klimaomstilling til Enova. Skarshaug mener Enovastøtten i liten grad treffer de som bygger nytt.

– Til tross for høye boligpriser og fallende marked, velger VestlandHus å gjøre miljøsatsinger, men opplever liten drahjelp fra myndighetene. Vi, som bransjeaktør, gjør vår del gjennom å satse på miljøsertifisering til tross for et svakt marked. Vi har ikke råd til å la være å tenke miljø, selv om det er dyrtid, sier Skarshaug, som samtidig vil være tydelig på at den samlede kostnaden for et miljøsertifisert hus ikke kan være dyrere enn et ordinært hus, om man skal forvente at kunden velger miljø.

– Det blir helt feil for meg, om det bare blir idealister med god råd som kan velge miljø. Vi kan ikke forvente at huskjøpere i et presset boligmarket har anledning til å prioritere miljø, hvis dette koster mer, fortsetter Skarshaug, og kommer med forslag til konkrete tiltak.

– Redusert moms på boliger med dokumentert miljømerking ville gitt en tydelig oppfordring til huskjøperen om å velge miljø og energieffektivisering. Ellers er konkrete tiltak som redusert byggesaksgebyr og prioritet i saksbehandling tiltak som ville være mye verd i tidkrevende byggeprosesser, sier han videre.

VestlandsHus bruker nå tiden i et roligere byggemarked til å satse på utvikling av huskonsept og en tydeligere miljøsatsing for selskapet. På Bygg Reis Deg i neste uke, får Vestlandshus utdelt lisens for å ha lagt til rette for, i sine systemer, å kunne bygge svanemerkede boliger fremover.