Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foreslår kostnadsramme på 4,9 milliarder for E134-prosjekt

Fredag la regjeringen frem et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad. Kostnadsrammen som er er foreslått ligger på 4,9 milliarder.

Prosjektet er første byggetrinn på E134 Vågsli - Seljestad, og ligger i Odda kommune.

– Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Røldal-Seljestad. Nå får vi en vintersikker vei som vil bedre både trafikksikkerhet og fremkommelighet på veien som knytter landet fra øst til vest, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

E134 er hovedveisambandet mellom øst og vest i Sør-Norge, og er viktig for transporten mellom Østlandet og den sørlige delen av Vestlandet.

Regjeringen omtaler det som et viktig steg mot realisering av ny tunnel, på sine nettsider.

– Prosjektet omfatter i hovedsak ny tunnel som vil redusere stigningen vesentlig og korte ned strekningen med rundt 6 kilometer. Reisetiden blir redusert med rundt 18 minutter for tunge køyretøy og rundt 12 minutter for personbiler, noe som er bra både for lokalbefolkningen, og for næringslivet som frakter varer fra Vestlandet og ut i Europa, sier Nygård.

Finansieringen av prosjektet er basert på statlege midler og bompenger. Prosjektet er omtalt i NTP 2022-2033. 

– I årets statsbudsjett går det frem at det for 2024 er sett av midler til å starte opp prosjektet under forutsetning av at Stortinget slutter seg til forslag om delvis bompengefinansiering og kostnadsramme, skriver regjeringen.

Ifølge Statens vegvesen vil den nye Røldalstunnelen føre til at problemene med fremkommelighet om vinteren fjernes. 

– Totalt regner vi med å kunne redusere vinterrestriksjonene til cirka 25 prosent av gjennomsnitt for siste 10 åra, det vil si til cirka 100 timer kolonnekjøring og 20 timer stengt vei, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Statens vegvesen foreslo opprinnelig en kostnadsramme på litt over 3,6 milliarer kroner, men dette var i 2020 kroner. Regnet om til 2024-prisnivå blir kostnadsrammen på litt over 4,9 milliarder kroner, går det frem av proposisjonen som er lagt frem for Stortinget.