Kontortårnet oppå Oslo Spektrum skal få sitt eget navn. Tanken til arkitektene er at tårnet kommer ned som en pil i bygget. Illustrasjon: LPO Arkitekter

Kontortårnet oppå Oslo Spektrum skal få sitt eget navn. Tanken til arkitektene er at tårnet kommer ned som en pil i bygget. Illustrasjon: LPO Arkitekter

NOVA Spektrum / NTB

Forarbeidene i full gang: – Blir en viktig del av Oslos skyline i uoverskuelig framtid

Stiftelsen Nova Spektrum skal bygge høyere enn noen i Norge har gjort på flere tiår. Det gir dem en helt spesiell utfordring.