For få skoleplasser i byggfag

I høst var det 450 elever som ønsket å starte på grunnkurs byggfag, som ikke fikk plass. Nå, når vi er vitne til en økning i antall søkere, er det ikke nok skoleplasser til å ta imot elevene. Administrerende direktør i Byggenærings Landsforening, Sverre A. Larssen, er meget bekymret over utviklingen.

- Byggenæringens Landsforening (BNL) har lagt ned store ressurser de siste årene for å få elever til å søke seg til byggenæringen. Vi kan vise til gode resultater av dette arbeidet, og næringen har fått en økning i søkningen til byggfag på 40 prosent i løpet av de siste to årene. Derfor er det sterkt beklagelig at fylkeskommunene ikke følger opp med å sette opp tilstrekkelig antall elevplasser for å ta hånd om denne meget positive, og ikke minst, sterkt ønskede økning, sier Larssen. Politisk kontakt Han har nå tatt kontakt med både kommunal- og regionalminister Erna Solberg, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet samt skolebyråd for utdanning og skolesjef i Oslo, i tillegg til flere rektorer for å få problemet på dagsorden. - Spesielt bekymringsfull er utviklingen i Oslo, hvor antall elevplasser har gått ned fra 180 i 1999/2000 til bare 135 i vedtatt budsjett for 2002/2003. På Sogn videregående skole var det for eksempel hele 74 søkere på venteliste, noe som tilsvarer fem skoleklasser, utdyper Larssen. Økende behov Byggevirksomheten i Oslo krever vesentlig flere faglig kvalifiserte utøvere enn det som er tilgjengelig i markedet i dag. Dette har blant annet ført til at kostnadene for samfunnet når det gjelder byggeprosjekter blir høyere enn nødvendig. I byrådets strategiske skolebehovsplan for videregående skoler i Oslo, slås det fast at behovet for antall elevplasser øker med 2 572 i perioden fra 1997/1998 til 2004/2005. - Linjene for byggfag og tekniske byggfag må i denne perioden bygges ut slik at de får minst sin relative andel av denne økningen. Med tanke på de store oppgavene som byggenæringen står overfor de nærmeste årene, spesielt innenfor boligbyggingen, håper vi at denne saken vil bli fulgt opp, slik at vi ikke får samme situasjon til høsten som vi fikk i fjor, sier Larssen. Bedre dialog Larssen håper man kan komme i en god dialog med myndighetene rundt dette problemet. Han er også opptatt av at man sikrer stabilt arbeidstilfang i årene som kommer. Det kan være med å sikre en jevn rekruttering, noe som er nødvendig. - Unge folk som skal søke seg til utdanning, frykter svingningene i byggenæringen. Disse svingningene kan unngås med en god politisk styring. Med stabilitet vil vi også fremover ha større mulighet til å skaffe nødvendig arbeidskraft. Men først og fremst må vi altså få skoleplasser nok til de som ønsker å utdanne seg innen bygg, fastslår han.