I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre er de store terrengarbeidene satt på vent. Foto: Frode Aga

I løpet av flere år med tunnelarbeider er store mengder med overskuddsmasser fra Blixtunnelen på Follobanen blitt fraktet ut av tunnelen på Åsland helt sør i Oslo. Områdene skal tilbakeføres, men er inntil videre er de store terrengarbeidene satt på vent. Foto: Frode Aga

Follobane-arbeider satt på vent etter uran-bekymring

Follobane-utfordringene er ikke over for Bane Nor. Arbeid med å tilbakeføre naturområder på Åsland er satt på vent inntil videre på grunn av miljøbekymringer hos Statsforvalteren. Bane Nor forsikrer om at de ikke etterlater seg et miljøfarlig område på Åsland.