Illustrasjonsfoto.

Follobane-arbeid har utløst fare for masseutglidning – politiet stengte sentrumsgate i Oslo

Mandag kveld sperret politiet av Bispegata i Oslo sentrum på grunn av fare for at jordmasser kan rase. Entreprenør har satt i verk tiltak for å hindre masseutglidning.

– Bane NOR måtte, i samarbeid med politiet, stenge Bispegata mandag ettermiddag da det ble avdekket skade på avstivingssystemet for en støttekonstruksjon like ved Bispegata, opplyser pressevakt Gunnar Børseth i Bane NOR til Byggeindustrien.

Ifølge Bane NOR ble arbeidet umiddelbart stoppet og byggegropa evakuert. Ingen mennesker er kommet til skade.

– Politi ble kontaktet med en gang og for sikkerhetsskyld ble Bispegata stengt for all trafikk, skriver Børseth.

Ifølge Bane NOR har det siden fredag blitt jobbet med stabiliserende tiltak i sammenheng med at det ble oppdaget deformasjon ut over det som var forventet i denne støttekonstruksjonen.

– Ett av tiltakene vi nå gjør er å kjøre inn stein i området samt å støpe gulvet i den fremtidige togtunnelen. Bane NOR vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart man vet mer, skriver Gunnar Børseth i e-posten.

Politiet sendte ut en melding på Twitter om hendelsen klokken 17.46 mandag ettermiddag:

«Politiet er i Bispegata krysset Oslo gate da det er fare for at jordmasser kan rase ut ifbm bygningsarbeid. Entreprenør undersøker forholdene nærmere, og iverksetter evt tiltak for å sikre stedet. Ikke meldt om at noen er skadet. Bispegata blir sperret i begge retninger.»

En time senere varslet politiet at gata blir stengt frem til utpå dagen tirsdag:

«Entreprenør har nå gjort sine vurderinger og de vil iverksette noen sikringstiltak for å hindre masseutglidning. I den forbindelse blir Bispegata sperret for trafikk og fotgjengere mellom Oslo gate og Kong Håkon 5s gate frem til tirsdag ettermiddag.»