Ledergruppen i Flow Trøndelag VVS AS sammen med Atle Storås fra Dovre Sertifisering AS.

Flow Trøndelag VVS er ISO-sertifisert

Flow Trøndelag VVS har mottatt bekreftelsen på at selskapet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015 – ledelsessystemer for kvalitet.

– Vi kan nå dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem, men fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester sier Greif Sæther, daglig leder i Flow Trøndelag VVS AS, i en pressemelding.

– Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder, fortsetter han.

Siden juni 2017 har Flow Trøndelag VVS AS jobbet aktivt med oppgradering av sine styrings- og avvikssystemer. I desember 2016 ble det besluttet å søke om sertifisering innen kvalitetsledelse for alle forretningsområder i Flow Group, skriver selskapet.

– Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier Sæther.

Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i Flow Trøndelag VVS, sier selskapet er meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen ISO 9001:2015 i Norge.

– Vi ønsker å gå foran og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen. Det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy, sier han.