Enturs kundesenter på Lillehammer må oppbemanne med 20 personer for å ta imot kundehenvendelser etter ekstremvær og flom. Bildet viser arbeidet med å reparere skinnegangen på Gjøvikbanen ved Jaren stasjon etter ekstremværet Hans. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Enturs kundesenter på Lillehammer må oppbemanne med 20 personer for å ta imot kundehenvendelser etter ekstremvær og flom. Bildet viser arbeidet med å reparere skinnegangen på Gjøvikbanen ved Jaren stasjon etter ekstremværet Hans. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flom og uvær gir 20 ekstra stillinger hos Entur

Enturs kundesenter på Lillehammer må hyre inn 20 personer i midlertidige stillinger for å takle alle kundehenvendelsene etter den voldsomme nedbøren de siste ukene.

Entur er kundeservice på vegne av alle som kjører tog i Norge. Nå utlyser de 20 stillinger til personer som kan komme og jobbe på kundesenteret de neste fire ukene, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– I samarbeid med de som kjører tog, er man blitt enige om at dette er riktig å gjøre akkurat nå, i det som heldigvis er en ekstraordinær situasjon, sier avdelingsleder Siv Stafsnes-Gregersen ved Entur kundesenter på Lillehammer.

– Både Vy og SJ NORD sine tog er kraftig berørt av ekstremværet, og nå er det viktig for oss å bidra til at kundeopplevelsene er så gode som overhodet mulig – selv i en ekstremsituasjon som Hans og etterdønningene har vært, fortsetter hun.

Stafsnes-Gregersen forteller at kundesenteret hadde en sjudobling i antall henvendelser da ekstremværet Hans traff landet, og at henvendelsene så langt i august dermed er mangedoblet.

Totalt jobber det rundt 150 personer med kundeservice i Entur, og 60 av disse er lokalisert i Lillehammer.