Kommunalminister Erling Sande sier han er glad for at Stortinget gir støtte til det nye inntektssystemet for kommunene. Foto: Lise Åserud / NTB
Kommunalminister Erling Sande sier han er glad for at Stortinget gir støtte til det nye inntektssystemet for kommunene. Foto: Lise Åserud / NTB

Flertall på Stortinget for det nye inntektssystemet for kommunene

Et flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om å endre inntektssystemet for kommunene, slik at det kanaliseres midler fra rike til fattige kommuner.

– Jeg er glad for at et bredt flertall i Stortinget slutter seg til Senterpartiet og Ap sitt forslag til nytt inntektssystem. Nå sikrer vi en mer rettferdig fordeling av inntektene, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Regjeringens forslag ble onsdag ferdigbehandlet i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Flertallet i komiteen stiller seg bak hovedgrepene regjeringen ønske å ta, skriver Senterpartiet i og Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Hovedgrepene bidrar til større omfordeling av kommunenes inntekter, slik at kommunene kan tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere, framholder de to partiene.

Forslaget har møtt kraftig kritikk fra enkelte hold, blant annet fra såkalt rike kommuner. Sande hevder på sin side regjeringen har «levert et stort løft for Drammen, Lillestrøm, Kristiansand og nesten 300 andre kommuner».

Høyre støttet ikke forslaget og ville helst sende det tilbake til regjeringen.

– Helheten i regjeringens forslag til endringer vitner om at regjeringen verken har forstått utfordringsbildet for norske kommuner fremover eller tatt hensyn til faglige råd, sier kommunalpolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre.

Sande sier det er oppsiktsvekkende at Høyre «igjen unngår å ta ansvar i vanskelige saker».

– Om Høyre hadde fått viljen sin hadde nødvendige satsinger i eldreomsorgen og skolen i mange kommuner måtte vente. Det bør folk merke seg, sier han.