Glasopors fabrikk i Skjåk er ute av drift etter den voldsomme flommen. Foto: Svein Lund, Glasopor

Flere tusen tonn Glasopor tatt av flommen – fabrikk ute av drift

Glasopors fabrikk i Sjåk er ute av drift og flere tusen tonn glasopor er tatt av vannmassene i den voldsomme flommen i Ottadalen.

Mange tusen tonn av byggematerialet Glasopor forsvant nedover elva da vannmassene tok med seg store deler av lageret på fabrikken i Bismo, melder gd.no.

– Det er et enormt tap, men vi skal stå på for å komme i gang så fort som mulig, sier fabrikksjef Svein Lund til gd.no.

Flommen har trolig medført at det meste av Glasopors varelager i Skjåk har gått tapt i vannmassene. På grunn av de store vannmassene er fabrikken ute av funksjon, og Glasopor har ikke full oversikt over skadeomfanget og de økonomiske konsekvensene for bedriften.

– Vi jobber nå med å få oversikt. Det er litt unntakstilstand, sier markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg i Glasopor til Byggeindustrien.

Glasopor melder på sin internettside at bedriftens kunder ikke vil bli rammet av flommen.

– Produksjonen går som normalt i Fredrikstad og vi vil betjene kundene med varer derfra. Vi satser også på å være i gang igjen med produksjon i Skjåk i løpet av 1-2 uker, melder Solberg i Glasopor.

Bedriften påpeker at det ikke er fare for skadelige utslipp fra Glasopor.

– Etter det vi har informasjon om er Fylkesmannen engasjert i jobben med å fange opp gjenstander som er på vei nedover Ottavassdraget, inkludert Glasoporen. Vi ønsker på ingen måte å bagatellisere situasjonen, men vi vil poengtere at Glasopor består av glass og luft. Det er et rent produkt, og det er ikke noen fare for skadelig utlekking fra produktet, understreker Solberg.