Flere dyr mister livet på togskinnene

Toget tar livet av stadig flere dyr. Sauer og elg har ingen sjanser mot lokomotivene, og nå vil Bondelaget ha bedre sikring langs togskinnene.

Bare i trøndelagsfylkene har 60 flere dyr hittil i år mistet livet i møtet med toget enn i fjor, viser tall Adresseavisen har hentet inn. Over hele landet er tendensen den samme. Hittil i år er 47 sauer og 589 elg truffet av toget.

Manglende sikring langs toglinjene er blant årsakene som nevnes.

- Slik sikringen foregår i dag er det totalt dyreetisk forkastelig. Jernbaneverket burde vist større vilje til å sette opp og vedlikeholde gjerder, mener leder Eilif Peder Folstad i Sør-Trøndelag bondelag til avisen.

Jernbaneverket har ikke har noen generell gjerdeplikt, men flere steder samarbeider de med lokale bønder om oppsetting av gjerder.

Gjerdeproblematikken har vært omdiskutert i flere år, men fortsatt er ikke partene enige om ansvarsfordeling.

- En årsak til dette kan være at det ikke er nok mat til dem til fjells, og da blir de fort værende på landet. Dårlige gjerder noen steder kan også være en forklaring, sier assisterende banesjef Roar Skarsmo i Jernbaneverket.